Uzņēmuma jaunumi

SM

SIA "SM" noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

2014. gada 25. jūlijā SIA "SM" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0130 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstība SIA "SM"" īstenošanu. Projekta ietvaros tika iegādātas un ieviestas ražošanā iekārtas un tehnoloģijas, kas ļauj būtiski palielināt ražošanas apjomus, pilnveidot un paplašināt produkcijas daudzveidību un paaugstināt kvalitāti, tādā veidā palielinot uzņēmuma spēju ražot konkurētspējīgu, augstas pievienotās vērtības produkciju Eiropas Savienības valstu tirgiem.

Atpakaļ