Informācija par uzņēmumu

SM

Par mums

MŪSDIENĪGI KOMPLEKSI RISINĀJUMI MAŠĪNBŪVĒ

Mūsdienās daudzi uzņēmumi piedāvā dažādus pakalpojumus mašīnbūves uzņēmumiem uz apakšuzņēmuma līguma pamata, tādus kā, piemēram, metāla griešana, metināšana, virsmu apstrāde, gatavās produkcijas piegāde u.c. Parasti vairākumam apakšuzņēmēju ir iekrāta pieredze tikai kādā konkrētā darbības sfērā.

Uzņēmumu "Speciālā metināšana" 2001. gadā nodibinātāja speciālistu komanda ar lielu pieredzi dažādās mašīnbūves nozarēs. Visi mūsu speciālisti strādā kā viena komanda, kas spēj īstenot jebkuru Jūsu ideju, neatkarīgi no uzdevuma sarežģītības. Atkarībā no tā, kas tieši šajā momentā Jums ir vajadzīgs – izstrādāt jaunu Jūsu produkta komponentu vai izmainīt visu produktu kopumā, sagatavot jaunas detaļas vai izstrādājuma ražošanu, samazināt Jūsu produkcijas ražošanas izmaksas, uzticot komponentu ražošanu apakšuzņēmumiem uz līguma pamata – mēs varam palīdzēt Jums atrisināt jebkuru uzdevumu.

Neskatoties uz diezgan ierobežotu ražošanas potenciālu, 2004. gadā uzņēmums "Speciālā metināšana" sāka metāla izstrādājumu ražošanu. 2007. gadā, pateicoties dalībai Eiropas fondu programmā, mums izdevās investēt iegūtos līdzekļus jaunu iekārtu iegādē.

Šobrīd ar mērķi piedāvāt saviem klientiem jebkuras sarežģītības metālkonstrukciju izgatavošanas iespēju mēs esam realizējuši pilnu ražošanas ciklu, sākot ar sagatavošanas operācijām un beidzot ar gatavās produkcijas piegādi klientam.

Mūsdienīgas iekārtas, stingra orientācija uz izgatavotās produkcijas kvalitātes nodrošināšanu un standartiem sfērās, kurās mēs darbojamies, piegādes termiņu ievērošana – lūk tas, ko mēs piedāvājam saviem klientiem.

Mēs nodrošinām mūsu klientu vajadzību apmierināšanu visās sadarbības stadijās – sākot ar projekta konstruktordokumentācijas un tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādi un beidzot ar produkcijas piegādes savlaicīguma atsekošanu uz klienta noliktavu vai ražošanas līniju. Pateicoties tam lūk jau daudzus gadus mūsu uzņēmuma ražotie izstrādājumi sekmīgi tiek ekspluatēti lauksaimniecībā, automobiļu un dzelzceļa transportā, enerģētikā, ražošanas un specializētās iekārtās.

Kvalitāte, cena, daudzums, savlaicīga piegāde

Šie brīnumvārdi ir tas, kas ir nepieciešams katram klientam, un tieši to mēs piedāvājam mūsu klientiem. Pastāv iespēja vienoties par cenu, daudzumu un piegādes termiņiem, savukārt kvalitāte nav apspriežama – mēs darām visu iespējamo, lai kvalitātes līmenis būtu tik augsts, kādu to vēlas klients. Tāda pieeja ļāva mums iekļaut savu preču piegādes ģeogrāfijā tādas Eiropas Savienības valstis kā Franciju, Dāniju, Somiju, Norvēģiju, Vāciju, kā arī Baltijas un NVS valstis.

Sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

2014. gada 25. jūlijā SIA "SM" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0130 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstība SIA "SM"" īstenošanu. Projekta ietvaros iegādātas un ieviestas ražošanā iekārtas untehnoloģijas, kas ļauj būtiski palielināt ražošanas apjomus, pilnveidot un paplašināt produkcijas daudzveidību un paaugstināt kvalitāti, tādā veidā palielinot uzņēmuma spēju ražot konkurētspējīgu augstas pievienotās vērtības produkciju Eiropas Savienības valstu tirgiem.

EKO zīme „Zaļā josta”

2016. gadā SIA “SM” ir pievienojusies SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču brīvprātīgās apsaimniekošanas programmai, kas nozīmē, ka mūsu uzņēmums rūpējas par izlietotā iepakojuma savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās.

EKO zīme „Zaļā josta” ir rādītājs tam, ka uzņēmums izprot brīvprātīgās izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču apsaimniekošanas nozīmi dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanā, kā arī jūtas atbildīgs par savā darbības procesā radītā iepakojuma vai videi kaitīgo preču potenciālo kaitējumu apkārtējai videi.